UVJETI KORIŠTENJA MOBILNE APLIKACIJE VISIT BIBINJE

Opće odredbe

Turistička zajednica općine Bibinje (u daljnjem tekstu: TZO Bibinje) nositelj je prava da kreira i/ili objavljuje sadržaj te upravlja mobilnom aplikacijom Visit Bibinje. Osoba koja koristi ovu mobilnu aplikaciju (u daljem tekstu: Korisnik), korištenjem istih bezuvjetno pristaje na primjenu ovih Uvjeta korištenja te se smatra da je ista sposobna prihvatiti ove Uvjete korištenja i da shvaća sve rizike povezane s korištenjem ovdje objavljenog i dostupnog sadržaja.
Svako drugačije korištenje sadržaja dostupnog na ovoj mobilnoj aplikaciji podliježe odgovarajućoj pravnoj zaštiti i primjeni odgovarajućih i pravno dopuštenih mjera prema Korisniku i/ili trećoj osobi koja ima korist od takvog korištenja ovdje dostupnog sadržaja.

Karakter objavljenog sadržaja i odgovornost TZO Bibinje

Sadržaj objavljen i dostupan putem ove mobilne aplikacije isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz izvora koje TZO Bibinje smatra pouzdanim, bez ikakvog jamstva TZO Bibinje, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i TZO Bibinje se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog.

Pravo intelektualnog vlasništva

Sadržaj objavljen na ovoj mobilnoj aplikaciji zaštićen je propisima prava intelektualnog vlasništva pa svako njegovo neovlašteno korištenje može predstavljati osnovu za pokretanje postupka za zaštitu prava prema Korisniku od strane TZO Bibinje ili treće osobe koja je ovlašteni nositelj autorskih prava.

Zaštita privatnosti

TZO Bibinje poštuje privatnost svojih Korisnika ove mobilne aplikacije. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o Korisniku neće se davati na uvid trećoj strani niti će isti biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana važećim propisima.
TZO Bibinje može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o Korisnicima dobivene tijekom korištenja ovih internetskih stranica. Tako prikupljene podatke TZO Bibinje koristi isključivo u svrhu poboljšanja funkcionalnosti ove mobilne aplikacije i njenog sadržaja kako bi te iste dodatno usmjerila i prilagodila korisnicima.
TZO Bibinje se obavezuje da će, u skladu s važećim propisima, čuvati privatnost Korisnika ove mobilne aplikacije, osim u slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja ili postupanja Korisnika na način koji je protivan pozitivnim propisima.
Turistička zajednica općine Bibinje odriče se odgovornosti za gubitak, krađu, objavu ili oštećivanje osobnih podataka korisnika stranica u slučaju neovlaštenog upada u programski kôd stranica ili bazu podataka od strane hakera ili kao rezultat drugih računalnih kriminalnih aktivnosti trećih osoba.

Pravo promjene sadržaja

TZO Bibinje zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge ove mobilne aplikacije, bez obaveze prethodne najave, i u bilo kojem trenutku.

Registrirani korisnici

Korisnik je obavezan proći postupak registracije i unijeti istinite podatke.
TZO Bibinje zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, bez prethodne najave ili/i objašnjenja. TZO Bibinje ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa ili/i jedne ili više usluga za koje je Korisnik registriran, kao ni za štetu nastalu neovlaštenom uporabom korisničkog računa od strane trećih osoba.

Izmjene uvjeta korištenja

TZO Bibinje zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te nije niti će biti odgovorna za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu danom objave na ovoj mobilnoj aplikaciji.

Autori objavljenih fotografija

Arhiv TZO Bibinje, Leo Banić